Stand van zaken

Verkennende fase voor een idee

Laatste update 1 november 2022
Onderaan deze pagina ziet u de nieuwste nieuwsberichten

Voorlopig pas op de plaats

Op 13 oktober was Pure Energie aanwezig in Het Dorpshuis te Heerjansdam. Twintig belangstellenden kwamen af op onze uitnodiging om te praten over lokaal zeggenschap en eigenaarschap bij een zonnepark. Dit was een vervolg op een bijeenkomst op 7 juli 2022. 

Het was een thema-bijeenkomst over lokaal eigenaarschap bij het zonnepark. Een impressie van de bijeenkomst vindt u op de nieuwspagina. Er werd wisselend gereageerd op het besluit van Pure Energie om voorlopig een pas op de plaats te maken in de ontwikkeling van het zonnepark. We hebben nog een flink aantal vragen mogen beantwoorden. Die vindt u op de informatiepagina.

We gaan voorlopig geen stappen ondernemen om het zonnepark verder te ontwikkelen. Maar omdat we eerder al positieve geluiden hoorden vanuit de omgeving om mede-eigenaar te worden, hebben we deze avond door laten gaan.
We vinden het belangrijk dat inwoners zelf aan de slag gaan met de energietransitie. Misschien wordt deze locatie in de toekomst wel kansrijk, dan zouden we die graag samen met een energiecoöperatie uit Heerjansdam willen ontwikkelen.

20221013 183214

Meedoen
Op 7 juli was het dorp Heerjansdam en De Kijfhoek uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst.

20220707 194848

Pure Energie vertelde over het idee en hoe ze samen met inwoners een zonnepark wil ontwikkelen. De inwoners en ondernemers kunnen actief meedoen in werkgroepen:

  1. Het voor elkaar krijgen van lokaal eigenaarschap;
  2. Het betrekken van de omgeving bij de inspraak in de ontwikkeling, zoals: de inpassing van het zonnepark in het landschap op het gebied van natuur, wandelroutes en zicht vanuit de Kijfhoek;
  3. Vormgeven van het omgevingsfonds, waarmee de directe omgeving een eigen fonds met vaste inkomsten per jaar tot de beschikking krijgt.

Het verslag leest u hier. En de presentatie hier.

Binnenkort gaan we opnieuw de inwoners uitnodigen om deel te nemen aan concrete werkgroepen om de bovenstaande drie manieren van participatie verder in te vullen.

Samen met de omgeving
Om het zonnepark te kunnen realiseren, is het nodig dat er een lokale groep mensen meedenkt en meedoet. Pure Energie heeft de ervaring om belanghebbenden bij dit proces te begeleiden.

Uiteindelijk is een omgevingsvergunning nodig. Daar beslist de gemeenteraad van Zwijndrecht over.

De eerste stap op weg naar een omgevingsvergunning is beginnen met werkgroepen. Omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en Pure Energie bespreken daarin gezamenlijk het initiatief. Het resultaat waar we naar streven is:

  1. Een vorm van bestuur om samen eigenaar van het park te worden. Dat kan als lokale energiecoöperatie, maar er zijn ook andere vormen denkbaar.
  2. een landschappelijk inpassingsplan dat rekening houdt met wensen uit de omgeving en waarvoor een vergunning kan worden aangevraagd.
  3. Een entiteit om het omgevingsfonds te beheren.

Heeft u interesse of een vraag? Stuur ons een mail voor een persoonlijk gesprek!